Bản cập nhật Blackmagic Desktop Video 14.2

Bản cập nhật Blackmagic Desktop Video 14.2

Bản cập nhật Blackmagic Desktop Video 14.2

Hôm nay, hãng Blackmagic Design đã công bố Bản cập nhật Desktop Video 12.4 cho các model DeckLink, UltraStudio và Intensity Pro.
Bản cập nhật này bổ sung hỗ trợ kiến trúc ARM cho DeckLink Quad 2, DeckLink Duo 2, DeckLink Quad HDMI recorder, DeckLink 8K Pro, DeckLink SDI Micro, DeckLink Mini Monitor 4K và DeckLink Mini Recorder 4K.
Điều này có nghĩa là bạn có thể tích hợp card Blackmagic DeckLink vào các giải pháp phần cứng tùy chỉnh của riêng mình bằng cách sử dụng bộ công cụ dành cho nhà phát triển NVIDIA Jetson AGX Xavier và Clara AGX, kết hợp khả năng đa kênh và 8K mạnh mẽ của DeckLink với khả năng tăng tốc GPU và AI theo thời gian thực.
Bản cập nhật này cũng cải thiện các vấn đề về độ ổn định không thường xuyên khi ngắt kết nối các model DeckLink và UltraStudio cũ hơn khỏi máy Mac.
Bản cập nhật Desktop Video 12.4 hiện có sẵn và tải xuống miễn phí .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.