Đã phát hành bản cập nhật chương trình cơ sở SWIT FM-215HDR V21.6.38R

Đã phát hành bản cập nhật chương trình cơ sở SWIT FM-215HDR V21.6.38R

VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

FM-215HDR cung cấp cho người dùng sản xuất chuyên nghiệp một giải pháp tích hợp mạnh mẽ, linh hoạt và đáng tin cậy. Bản cập nhật này chủ yếu tối ưu hóa việc tải lên LUT, thêm chức năng khử nén cho ống kính biến dạng và nhiều tối ưu hóa khác.

FM-215HDR

Khi cập nhật FM-215HDR lên phiên bản phần mềm cơ sở V21.6.38R:

1. Hiện hỗ trợ tải lên tối đa 13 User Luts (*.cube), hỗ trợ cả khối 17x17x17 và 33x33x33
2. Thêm chức năng khử nén biến dạng (1.33x/1.5x/1.66x/1.8x/2x/1.33x mag/1.5x mag/1.66x mag/1.8x mag/2x mag)
3. Thêm lựa chọn Nguồn đầu vào trong phím Fn
4. Thêm phạm vi đầu vào 64-1023
5. Tối ưu hóa độ chính xác điều chỉnh của RGB GAIN/BIAS và CBS
6. Tối ưu hóa menu cài đặt PBP H/V
7. Tối ưu hóa vị trí hiển thị mặc định của biểu đồ lớp phủ
8. Tối ưu hóa độ trong suốt mặc định của Dạng sóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.