Thay đổi và nâng cấp key Active phần mềm vMix

Thay đổi và nâng cấp key Active phần mềm vMix

Mở cài đặt vMix / vMix Setting

Thay đổi và nâng cấp key Active phần mềm vMix

Bấm chuột vào thẻ About và nhấn chuột vào nút “Change Registration Key

Thay đổi và nâng cấp key Active phần mềm vMix

Chọn “I have a Regisstration Key” và điền Key vào

Thay đổi và nâng cấp key Active phần mềm vMix

Đánh key mới vào sao đó bấm nút “OK”

 

Tắt phần mềm và khởi động lại vMix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.