Blackmagic Video Assist 3.15 Update Released – BRAW Recording for Panasonic LUMIX GH7 and FUJIFILM GFX100S II

Blackmagic Video Assist 3.15 Update Released – BRAW Recording for Panasonic LUMIX GH7 and FUJIFILM GFX100S II

Blackmagic Video Assist 3.15 Update Released – BRAW Recording for Panasonic LUMIX GH7 and FUJIFILM GFX100S II

Blackmagic Design đã phát hành Bản cập nhật Blackmagic Video Assist 3.15, bổ sung hỗ trợ ghi Blackmagic RAW từ Panasonic LUMIX GH7 và FUJIFILM GFX100S II, cùng với những cải tiến khác. Hãy xem có gì mới!

Blackmagic hiện có bốn mẫu Blackmagic Video Assist: 3G 5 inch, 3G 7 inch, 12G HDR 5 inch và 12G HDR 7 inch. Với chính sách cập nhật liên tục của công ty, giờ đây họ đã hỗ trợ cho các loại máy ảnh phổ biến nhất.

Bản cập nhật mới này ảnh hưởng đến các mẫu 12G HDR 5 inch và 12G HDR 7 inch – những mẫu có 12G HDR và ​​​​hỗ trợ video lên đến 2160p60 – bằng cách thêm tính năng ghi RAW từ Panasonic LUMIX GH7 và FUJIFILM GFX100S II mới, cùng với các tính năng khác.

Blackmagic Video Assist 3.15 Update Released – BRAW Recording for Panasonic LUMIX GH7 and FUJIFILM GFX100S II

Có gì mới trong Bản cập nhật Blackmagic Video Assist 3.15
Bản cập nhật mới ảnh hưởng đến các mẫu Blackmagic Video Assist 5 inch 12G HDR và ​​Blackmagic Video Assist 7 inch 12G HDR bằng cách thêm các tính năng sau:

  • Thêm bản ghi Blackmagic RAW từ Panasonic LUMIX GH7.
  • Thêm tính năng ghi Blackmagic RAW từ FUJIFILM GFX100S II.
  • Cải thiện hiệu suất chung và độ ổn định.

Blackmagic Video Assist 3.15 Update Released – BRAW Recording for Panasonic LUMIX GH7 and FUJIFILM GFX100S II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.