Thiết bị lưu trữ Qnap TS-233

5.740.000

Tư vấn kỹ thuật