Rode NT1 5th Generation (Black)

6.500.000

Tư vấn kỹ thuật