Mixer Digico S21

Mô tả sản phẩm

Các tính năng nổi bật:

  • 48 đường vào linh hoạt
  • 16 Aux/ Sub-group busses linh hoạt
  • LR Master Buss
  • 10 x 8 Full Processing Matrix
  • 21 Dynamic Equalizers
  • 96kHz Sample rate
Tư vấn kỹ thuật