Micro Vocal Shure SM7B

14.889.000

Tư vấn kỹ thuật