Micro đại biểu Inter-M IMD-300

Mô tả sản phẩm

Chức năng nổi bật:

  • Chức năng điều khiển cuộc họp
  • Hiển thị trạng thái hoạt động trên màn hình LCD
  • Có loa giám sát, Earphone jack 3.5mm
Tư vấn kỹ thuật