Micro cần ngắn Bosch DCNM-MICS

Mô tả sản phẩm

Tính năng nổi bật:

  • Micro định hướng có thể thay đổi góc độ
  • Tích hợp màng lọc gió, lọc âm
  • Mức độ nhạy cảm thấp đối với điện thoại di động
  • Dành cho phòng có đặc tính âm thanh phức tạp
  • Dành cho vị trí mà người nói muốn nói chuyện với tư thế đứng
Tư vấn kỹ thuật