Loa phóng thanh Inter-M HS-50

Mô tả sản phẩm

50W PAGING HORN SPEAKER Loa còi 50W

Tư vấn kỹ thuật