Loa cột trong nhà Inter-M CU-440F

Mô tả sản phẩm

1-WAY FULL RANGE 40W INDOOR COLUMN SPEAKER, 250/500Ω, KS CERTIFIED
Loa cột trong nhà 40W

Tư vấn kỹ thuật