Loa cột trong nhà Inter-M CU-430F

Mô tả sản phẩm

1-WAY FULL RANGE 30W INDOOR COLUMN SPEAKER, 330/660Ω, KS CERTIFIED
Loa cột trong nhà 30W

Tư vấn kỹ thuật