Loa cột trong nhà Inter-M CU-420F

2.200.000

Mô tả sản phẩm

1-WAY FULL RANGE 20W INDOOR COLUMN SPEAKER, 500/1KΩ, KS CERTIFIED
Loa cột trong nhà 20W

Tư vấn kỹ thuật