Loa cột trong nhà Inter-M CU-410F

1.595.000

Mô tả sản phẩm

1-WAY FULL RANGE 10W INDOOR COLUMN SPEAKER, 1K/2KΩ, KS CERTIFIED
Loa cột trong nhà 10W

Tư vấn kỹ thuật