Loa cột ngoài trời Inter-M CU-440FO

3.300.000

Mô tả sản phẩm

1-WAY FULL RANGE 40W OUTDOOR COLUMN SPEAKER, 250/500Ω, KS CERTIFIED
Loa cột trong nhà/ ngoài trời 40W

Tư vấn kỹ thuật