Loa cột ngoài trời Inter-M CU-430FO

2.530.000

Mô tả sản phẩm

1-WAY FULL RANGE 30W OUTDOOR COLUMN SPEAKER, 330/660Ω, KS CERTIFIED
Loa cột trong nhà/ ngoài trời 30W

Tư vấn kỹ thuật