Loa cột ngoài trời Inter-M CU-420FO

2.200.000

Mô tả sản phẩm

1-WAY FULL RANGE 20W OUTDOOR COLUMN SPEAKER, 500/1KΩ, KS CERTIFIED Loa cột trong nhà/ ngoài trời 20W

Tư vấn kỹ thuật