Loa cột ngoài trời Inter-M CU-410FO

Mô tả sản phẩm

1-WAY FULL RANGE 10W OUTDOOR COLUMN SPEAKER, 1K/2KΩ, KS CERTIFIED Loa cột trong nhà/ ngoài trời 10W

Tư vấn kỹ thuật