Loa âm trần Inter-M CS-620FH

Mô tả sản phẩm

20/10/5W 6.5″ TWO-WAY COAXIAL CEILING SPEAKER, 500/1k/2kΩ 101dB, 200Hz –
20kHz
Loa âm trần 20/10/5W , 6.5″

Tư vấn kỹ thuật