Jack Neutrik NC5MXX

Mô tả sản phẩm

Tính năng nổi bật :

  • Chân tiếp xúc mạ bạc
  • Thân vỏ nickel
Tư vấn kỹ thuật