Jack Neutrik NC5MD-L-1

Mô tả sản phẩm

Các tính năng nổi bật:

  • Chân tiếp xúc mạ bạc
  • Vỏ làm bằng nikel
Tư vấn kỹ thuật