Blackmagic DeckLink Duo 2

14.580.000

Mô tả sản phẩm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

● SD/HD/3G-SDI Input/Output
● PCI-E Interface
● 1080p 4:4:4 by Single-Link 3G-SDI
● 10/12-Bit Processing
● Các chuyển đổi Down/Up/Cross
● Tương thích với hệ điều hành Mac OS X, Windows và Linux

Tư vấn kỹ thuật