Bộ trộn hình Blackmagic ATEM 2 M/E Constellation HD

48.939.000

Tư vấn kỹ thuật