Rode Wireless Go (Ngừng sản xuất)

Mô tả sản phẩm

Các tính năng nổi bật:

  • Ứng dụng cho phỏng vấn lưu động, Videographer
  • Tích hợp Omni Mic & 3.5mm Mic Input
  • Miniature Clip-On Transmitter
  • Miniature Clip-On Receiver
  • Dễ dàng cài đặt
  • Cài đặt 3 mức Gain
  • Sạc 7 tiếng
  • Bright, Informative LCD Screen
  • Màn hình thể hiện dung lượng pin và mức độ âm thanh
  • Up to 8 Mics on Set / 230′ Range