Blackmagic Videohub Master Control Pro

24.980.000

Tư vấn kỹ thuật