Blackmagic Studio Camera 4K Plus G2

42.580.000

Tư vấn kỹ thuật