Blackmagic Mini Converter Sync Generator

6.388.000

Mô tả sản phẩm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

● Thuộc dòng Mini Converter
● 6 output
● Tri-Sync hoặc Black Burst

Tư vấn kỹ thuật