Blackmagic Mini Converter SDI to Audio

6.338.000

Mô tả sản phẩm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

● Tự động chuyển đổi giữa SD/HD
● Công nghệ 3GB/s
● Đi kèm nguồn

Tư vấn kỹ thuật