Blackmagic DeckLink Mini Monitor

Mô tả sản phẩm

Tính năng nổi bật

  • Card playback 4 làn PCIe
  • SDI và HDMI Output
  • Xuất video 10 bit không nén
  • 4:2:2 Video Sampling
  • 16 Ch Audio được nhúng trong HD SDI
  • 8 Ch Audio được nhúng trong SD SDI
  • 8 Ch Audio được nhúng trong SD và HD HDMI
  • Tương thích với hệ điều hành OS X, Windows, và Linux

● Chuyển đổi xuống HD bằng phần mềm
● Tương thích với hệ điều hành MacOS X, Windows và Linux