Âm ly Inter-M V2-5000

28.076.400

Mô tả sản phẩm

2 CHANNEL 1000W (8Ω)/1700W (4Ω)/2500W (2Ω),
BRIDGED MODE 3400W (8Ω)/5000W (4Ω)

Tư vấn kỹ thuật