Âm ly Inter-M V2-4000

25.201.000

Mô tả sản phẩm

2 CHANNEL 700W (8Ω)/1200W (4Ω)/1900W (2Ω),
BRIDGED MODE 2400W (8Ω)/3800W (4Ω)

Tư vấn kỹ thuật