Âm ly Inter-M V2-3000

Mô tả sản phẩm

2 CHANNEL 500W (8Ω)/900W (4Ω)/1500W (2Ω),
BRIDGED MODE 1800W (8Ω)/3000W (4Ω),

Tư vấn kỹ thuật