Âm ly Inter-M R-500Plus

12.694.000

Mô tả sản phẩm

170W (8Ω)/250W (4Ω), BRIDGED MODE
460W (8Ω), 2U SIZE

Tư vấn kỹ thuật