Âm ly Inter-M R-300Plus

Mô tả sản phẩm

100W (8Ω)/150W (4Ω), BRIDGED MODE
300W (8Ω), 2U SIZE

Tư vấn kỹ thuật