Âm ly Inter-M R-150Plus

11.257.400

Mô tả sản phẩm

50W (8Ω)/75W (4Ω), BRIDGED MODE 150W (8Ω), 2U SIZE

Tư vấn kỹ thuật