Âm ly Inter-M PM-260

Mô tả sản phẩm

600W COMMERCIAL MIXING AMPLIFIER(100V/70V, LOW-Z OUTPUT) Amply KTS 5 vùng kèm bộ trộn 600W, có tích hợp usb

Tư vấn kỹ thuật