Âm ly Inter-M PM-248

Mô tả sản phẩm

480W COMMERCIAL MIXING
AMPLIFIER(100V/70V, LOW-Z OUTPUT) Amply KTS 5 vùng kèm bộ trộn 480W, có tích hợp usb

Tư vấn kỹ thuật