Âm ly Inter-M PM-236

Mô tả sản phẩm

360W COMMERCIAL MIXING
AMPLIFIER(100V/70V, LOW-Z OUTPUT) Amply KTS 5 vùng kèm bộ trộn 360W, tích hợp usb

Tư vấn kỹ thuật