Âm ly Inter-M PAM-480A

Mô tả sản phẩm

480W MIXING AMPLIFIER, RM-05A
Interface
Amply 5 vùng kèm bộ trộn 480W

Tư vấn kỹ thuật