Âm ly Inter-M PAM-340A

Mô tả sản phẩm

340W MIXING AMPLIFIER, RM-05A
Interface
Amply 5 vùng kèm bộ trộn 340W

Tư vấn kỹ thuật