Âm ly Inter-M PA-60A

9.573.300

Mô tả sản phẩm

60W COMMERCIAL MIXER AMPLIFIER
8/4Ω(40W/60W) or 70V/100V(HIGH-Z) Amply kỹ thuật số 5 vùng 60W

Tư vấn kỹ thuật