Âm ly Inter-M PA-240A

Mô tả sản phẩm

240W COMMERCIAL MIXER AMPLIFIER
8/4Ω(180W/240W) or 70V/100V(HIGH-Z) Amply KTS 5 vùng kèm bộ trộn 240W

Tư vấn kỹ thuật