Âm ly Inter-M PA-224

Mô tả sản phẩm

240W COMMERCIAL MIXING AMPLIFIER
(100V/70V, LOW-Z OUTPUT)
Amply KTS 5 vùng kèm bộ trộn 240W, tích hợp usb

Tư vấn kỹ thuật