Âm ly Inter-M PA-120A

10.294.900

Mô tả sản phẩm

120W COMMERCIAL MIXER AMPLIFIER
8/4Ω(120W/160W) or 70V/100V(HIGH-Z) Amply kèm bộ trộn 5 vùng 120W

Tư vấn kỹ thuật