Âm ly Inter-M L-3000

26.974.200

Mô tả sản phẩm

650W (8Ω)/1000W (4Ω)/1500W (2Ω), BRIDGED MODE 2000W (8Ω)/3000W (4Ω),
2U SIZE

Tư vấn kỹ thuật