Âm ly Inter-M L-2400

Mô tả sản phẩm

500W (8Ω)/750W (4Ω)/1200W (2Ω), BRIDGED MODE 1500W (8Ω)/2400W (4Ω),
2U SIZE

Tư vấn kỹ thuật