Âm ly Inter-M L-1800

Mô tả sản phẩm

360W (8Ω)/600W (4Ω)/900W (2Ω), BRIDGED MODE 1200W (8Ω)/1800W (4Ω),
2U SIZE

Tư vấn kỹ thuật