Âm ly Inter-M L-1400

Mô tả sản phẩm

280W (8Ω)/450W (4Ω)/700W (2Ω), BRIDGED MODE 900W (8Ω)/1400W (4Ω),
2U SIZE

Tư vấn kỹ thuật