Âm ly Inter-M DSA-500Q

Mô tả sản phẩm

300W (8Ω)/500W (4Ω), BRIDGED MODE
1,000W (8Ω), BUILT-IN DSP/DANTE

Tư vấn kỹ thuật